Register

Rejestracja do "live stream" Sesji naukowej MSD Animal Health w ramach kongresu PSLWMZ w Łodzi 24 listopada 2018.
Hasło musi mieć przynajmniej 7 znaków.
Hasło musi mieć przynajmniej 7 znaków.

Administrator: Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intervet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, dalej „Intervet” albo „Administrator”. Intervet jest członkiem grupy MSD. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Intervet pod adresem e-mail DPOPoland@merck.com lub z Globalnym Biurem Prywatności grupy MSD pod adresem e-mail MSD_privacy_office@msd.com.

Cel przetwarzania: Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rejestracja a następnie korzystanie z portalu My Study Day

Wymóg podania danych: Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w portalu My Study Day oraz korzystania z jego usług.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych , w tym przysługujących Pani/Panu praw znajdują się w Polityce prywatności.