Přednášející

null

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Linda Horspool

Linda Horspoolová získala titul veterinární lékařky na veterinární fakultě University of Glasgow ve Skotsku v roce 1988. V roce 1992 absolvovala doktorský studijní program farmakologie koní na stejné univerzitě. Dr. Horspoolová má také diplom z Evropské akademie veterinární farmakologie a toxikologie. Královská akademie veterinárních lékařů (Royal College of Veterinary Surgeons) ji uznává jako odbornici v oboru farmakologie a toxikologie. Šest let strávila ve veterinárních praxích zaměřených na péči o společenská i hospodářská zvířata, rok vyučovala veterinární farmakologii a poté nastoupila do Intervet International BV v nizozemském Boxmeeru, kde dodnes působí jako ředitelka technické podpory v oblasti produktů pro společenská zvířata a koně. Publikovala více než 90 recenzovaných článků, abstraktů a kapitol v knihách a recenzovala články pro řadu časopisů.

Mike Willard

V roce 1975 absolvoval fakultu veterinárního lékařství na Texas A&M University. Absolvoval stáž na Kansas State University, kde také získal magisterský titul. Rezidenturu v oboru interního lékařství absolvoval na Michigan State University. Později působil na fakultách univerzit Michigan State University, Mississippi State University a Texas A&M University. V současné době je profesorem a emeritním profesorem klinických věd o malých zvířatech a specializuje se na gastroenterologii, hepatologii, pankreatologii a endoskopii (flexibilní a rigidní). Dr. Willard má rozsáhlé zkušenosti s léčbou enteropatií se ztrátou proteinů a gastrointestinálních potíží závodních aljašských tažných psů. Je jedním z editorů časopisu Journal of Veterinary Internal Medicine v oboru interní medicíny malých zvířat. Dr. Willard odpřednášel doma i v zahraničí více než 3 500 hodin postgraduálních přednášek v rámci celoživotního vzdělávání veterinárních odborníků a vydal více než 80 recenzovaných publikací a přes 140 kapitol v tištěných knihách.

Dawid Janczak

Specialista Oddělení parazitologie a onemocnění přenášených parazity Národního institutu veřejného zdraví – Národního hygienického institutu ve Varšavě. V roce 2014 absolvoval fakultu veterinárního lékařství na Varšavské zemědělské univerzitě SGGW. Je členem Polské parazitologické společnosti a polské odnože ESCCAP. Jeho vědecký zájem se soustřeďuje na infekce Toxoplasma gondii u člověka i zvířat a na onemocnění přenášená vektory, která mají neobvyklý vývoj u psů a koček. Je spoluautorem průvodce a diagnostického atlasu gastrointestinálních parazitárních infekcí u psů, koček, malých savců a plazů (původní název: Parazytozy Jelitowe. Przewodnik diagnostyczno-terapeutyczny. Psy, koty, małe ssaki, gady).

Holger Volk

Holger je vedoucím oddělení Clinical Science and Services na Royal Veterinary College, profesorem veterinární neurologie a neurochirurgie a bývalý předseda ECVN (Evropské kolegium veterinární neurologie). V roce 2001 absolvoval na veterinární univerzitě v Hannoveru, kde získal doktorský titul v oboru neurofarmakologie. Zabývá se základními mechanismy epilepsie rezistentní na léky. Poté završil specializované klinické vzdělání absolvováním stáže a rezidentury v oboru neurologie a neurochirurgie na RVC. Holger je mezinárodně uznávaný díky svým pracím na téma Chiari-like malformace/syringomyelie a epilepsie. Předsedal mezinárodní pracovní skupině zabývající se epilepsií (International Veterinary Epilepsy Task Force), která v nedávné době publikovala sedm konsenzuálních stanovisek týkajících se epilepsie psů a koček. Byl také spolupředsedajícím nedávno zveřejněného konsenzuálního stanoviska ACVIM k léčbě epilepsie. Je laureátem několika cen James Bee Educator Awards za vynikající studijní výsledky. Získal prestižní cenu Bourgelat Award od BSAVA a mezinárodní cenu International Canine Health Award, kterou uděluje Kennel Club. Publikoval řadu knih i samostatných kapitol, více než 180 článků a přes 120 abstraktů z konferencí. Velmi často se účastní mezinárodních konferencí. Je také autorem recenzí pro řadu časopisů.

Michał Ceregrzyn

V roce 1994 absolvoval fakultu veterinárního lékařství na Varšavské zemědělské univerzitě SGGW. Po dokončení doktorátu na katedře farmakologie a toxikologie absolvoval postgraduální studium neurofyziologie gastrointestinálního traktu na univerzitě Shizuoka v Japonsku a Technické univerzitě v německém Mnichově. Po návratu do Polska pokračoval ve vědecké práci v Polské akademii věd. Je autorem více než 40 recenzovaných vědeckých publikací, knih a samostatných kapitol v různých knihách. Od roku 2005 začal působit v oblasti průmyslu jako manažer odborné komunikace ve společnosti Mars. Od roku 2016 je regionálním technickým manažerem ve společnosti MSD Animal Health. Pokračuje ve své soukromé veterinární praxi, kde se soustřeďuje na gastroenterologii a dietologii u psů a koček.